NISER Selections
  NISER
NEST 2022
Abhishek Abhi
NEST 2022
Aaradhana Pani
NEST 2022
Gayatri P

NEST 2022
Hiten Goel
NEST 2022
Kshama Misra
NEST 2022
Kshitij Bagga

NEST 2022
Mishtee Gandhi
NEST 2022
Nandana Balakrishnan
NEST 2022
Nirmalya Roy

NEST 2022
Roddur Das
NEST 2022
Saharsh Shanu
NEST 2022
Shatadru Saha

NEST 2022
Suhani Bhattacharyya
NEST 2022
Tridev Sahu
NEST 2022
Ujjawal Agrawal

NEST 2022
Yuvraj Thapa

More Selections


NEST 2021
Ved Mainde
NEST 2021
Adityarup Laha
NEST 2021
Ritik Pati

NEST 2021
Srusti
NEST 2021
S. Padmapriya
NEST 2021
Gayathri B Menon

NEST 2021
Amartya S Dubey
NEST 2021
Sreshy Shrivastava
NEST 2021
Amey A Paul

NEST 2021
Neelabh
NEST 2021
Shivanshi Gupta
NEST 2021
Perumalla Satvik

NEST 2021
Shreshtha
NEST 2021
Sumedha
NEST 2021
Vanshaj

NEST 2021
Vidyan

& more counting..